Eicelbank

Faq

Dit is afhankelijk van het aantal eicellen dat wordt verkregen bij de eicelpick-up. In principe mag u blijven doneren tot er bij 6 verschillende vrouwen een doorgaande zwangerschap is verwekt. Deze limiet is wettelijk bepaald.

Er staat geen maximum op het aantal keer dat eicellen gebruikt worden, maar een donor mag wettelijk bij maximum 6 verschillende vrouwen een doorgaande zwangerschap verwekken.

U ontvangt een onkostenvergoeding nadat de eicelpick-up heeft plaatsgevonden.

De opdracht voor het storten van de onkostenvergoeding wordt in de week na uw eicelpick-up doorgegeven aan de bank.

Net zoals bij een punctie voor een IVF/ICSI behandeling kan er een bloeding of infectie optreden bij de follikelpunctie.

 

Ook overstimulatie kan optreden, al proberen we dit door frequente bloedafnames en echo's te voorkomen.

Nee, de testresultaten worden in het ziekenhuis met een arts overlopen.

De kosten voor de bloedafnames, consultaties, echografieën… zullen aan u worden gefactureerd. Indien u aangesloten bent bij een mutualiteit, krijgt u een groot deel terugbetaald. De opleg van deze kosten wordt in rekening gebracht in de onkostenvergoeding.

Ja, u wordt uitgenodigd om uw resultaten te overlopen met een arts.

Neen, een onkostenvergoeding is een vergoeding voor gemaakte onkosten (werkverlet, verplaatsing, consultaties, onderzoeken…). De onkostenvergoedingen zijn geen inkomsten en moeten bijgevolg niet aangegeven worden bij de personenbelastingen.

Neen, we gebruiken de donoreicellen uitsluitend in ons eigen fertiliteitscentrum. We voeren geen donoreicellen uit naar andere centra of andere landen.

Bij anonieme donatie kan een anonieme donor gekoppeld worden aan verschillende ontvangers en kan er nooit informatie-uitwisseling zijn tussen de donor en de acceptoren of andersom.

Naast anonieme donatie wordt ook gekende donatie in België door de wet erkend, berustend op de toestemming van de gekende donor (familie of kennis van de ontvangers) en de ontvangers. Dit wordt vastgelegd in een door elke partij getekend contract (Belgisch Staatsblad, 2007). De gekende donor wordt enkel bij het gekende koppel gebruikt.