Spermabank

Waarom donor worden?

Het gebruik van donorsperma voor vruchtbaarheidsbehandelingen is de voorbije jaren almaar toegenomen. Deze toename is enerzijds te wijten aan het feit dat het taboe op het gebruik van donorsperma minder groot is geworden. Anderzijds omdat naast heterokoppels ook meer en meer lesbische koppels en alleenstaande vrouwen beroep doen op behandelingen met donorsperma.

 

Er is momenteel een groot tekort - en bijgevolg een grote nood - aan spermadonoren. Door dit tekort gebeurt (nationaal gezien) ongeveer 60% van alle donorinseminaties met donorsperma dat vanuit het buitenland geïmporteerd wordt.