Spermabank

Faq

Dit is afhankelijk van de kwaliteit van het spermastaal. Gemiddeld kan een donor 10 tot 20 keer doneren binnen een donatiecyclus.

Er staat geen cijfer op het aantal keer dat donorsperma gebruikt wordt, maar een donor mag wettelijk bij maximum 6 verschillende vrouwen een doorgaande zwangerschap verwekken. Bij lesbische koppels tellen beide partners slechts als 1 persoon mee. Er kunnen meerdere kinderen van een donor geboren worden binnen hetzelfde gezin.

Nadat u aanvaard bent als donor ontvangt u per keer dat u naar de donorbank komt een onkostenvergoeding. Overige details worden besproken op het intakegesprek of kunnen opgevraagd worden via de donorbank.

De onkostenvergoedingen worden gebundeld uitbetaald. Dit gebeurt halverwege de donatiecyclus en op het einde van de donatiecyclus (bij het vrijgeven van elke batch).

Er zijn geen risico’s verbonden aan het doneren van sperma.

Nee, de testresultaten worden in het ziekenhuis met een arts overlopen.

Neen, de kosten voor de onderzoeken worden rechtstreeks door de donorbank vergoed.

Ja, u wordt uitgenodigd om de resultaten te overlopen met een arts.

Neen, een onkostenvergoeding is een vergoeding voor gemaakte onkosten (werkverlet en verplaatsing). De onkostenvergoedingen zijn geen inkomsten en moeten bijgevolg niet aangegeven worden bij de personenbelastingen.

Neen, we gebruiken het donorsperma uitsluitend in ons eigen fertiliteitscentrum. We voeren geen donorsperma uit naar andere centra of andere landen.

Bij anonieme donatie kan een anonieme donor gekoppeld worden aan verschillende ontvangers en kan er nooit informatie-uitwisseling zijn tussen de donor en de acceptoren of andersom.

Naast anonieme donatie wordt ook gekende donatie in België door de wet erkend, berustend op de toestemming van de gekende donor (familie of kennis van de ontvangers) en de ontvangers. Dit wordt vastgelegd in een door elke partij getekend contract (Belgisch Staatsblad, 2007). De gekende donor wordt enkel bij het gekende koppel gebruikt.