Spermabank

Anonimiteit

De Belgische wetgeving staat enkel strikt anonieme donatie of gekende donatie toe.

 

Bij anonieme donatie kan een anonieme donor gekoppeld worden aan verschillende ontvangers en kan er nooit informatie-uitwisseling zijn. In België kan een donor maximum aan 6 vrouwen gekoppeld worden. Wensouders van het vrouwelijk geslacht, die verklaren een gezamenlijke kinderwens te hebben, worden als één vrouw beschouwd.

 

Naast anonieme donatie wordt ook gekende donatie in België door de wet erkend, berustend op de toestemming van de gekende donor (familie of kennis van de ontvangers) en de ontvangers. Dit wordt vastgelegd in een door elke partij getekend contract (Belgisch Staatsblad, 2007). De gekende donor wordt enkel bij het gekende koppel gebruikt.